Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO, które nakłada szerszy obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, niż dotychczas obowiązujące przepisy informuję, że firma AJK Anna Kula-Myczka wdrożyła zasady RODO, aby lepiej i mocniej chronić Państwa dane.

1) Administratorem Państwa danych osobowych, podanych w związku z korzystaniem z usług firmy AJK Anna Kula-Myczka (usługa odchudzania) jest AJK ANNA KULA-MYCZKA, Podmurowaniec 33, 98-330 Pajęczno NIP: 5741765299 (dalej: AJK). Zakres przetwarzanych danych obejmuje: Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, dane uzyskane z wywiadu żywnościowego oraz pomiary wagi ciała. Dane udostępnione zostały przez Państwa dobrowolnie.

2) Dane osobowe są przetwarzane przez AJK zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami - przez okres świadczenia usługi przez AJK na Państwa rzecz w celu wykonania usługi oraz po jej zakończeniu w celach archiwizacyjnych i statystycznych. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Dane osobowe, o których mowa powyżej nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

4) Macie Państwo prawo żądania od AJK dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5) Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

6) W celu realizacji swoich praw należy się kontaktować z AJK poprzez e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (600 359 402) lub listownie (AJK ANNA KULA-MYCZKA, Podmurowaniec 33, 98-330 Pajęczno).

7) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.